Connect with us

KAKANJ

Mještani MZ Mramor traže da se razmotri mogućnost za iseljenje kompletnog sela Mramor i sela Subotinje

04.07.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Nakon što su mještani MZ Mramor protekle sedmice izvršili obustavu saobraćaja za teretna vozila na dionici puta Donji Kakanj – Mramor, a kako bi ukazali na otežane uslove života i saobraćanja na ovom području, održan je radni sastanak predstavnika mjesne zajednice, Općine Kaknj i privrednih subjekata koji dio svojih poslovnih aktivnosti izvode na ovom području. Privredni subjekti obavezali su se da će u narednom periodu poduzeti interventne mjere i aktivnosti na terenu kako bi se poboljšali uslovi sa saobraćanje. Doneseno je ukupno sedam zaključaka koji se odnose na rješavanje problema na koje mještani ukazuju već godinama. 

Otežano saobraćanje, ugrožena sigurnost svih učesnika u saobraćaju, stalna izloženost buci i prašini problemi su na koje mještani MZ Mramor ukazuju godinama. Protekle sedmice, kako bi još jednom skrenuli pažnju nadležnih, izvršili su obustavu saobraćaja na ovoj dionici i time privremeno onemogućili rad tri privredna subjekta RMU Kakanj, TC Kakanj i Trgošpeda.

-Problemi mještana Mramora sa firmama koje rade na ovom području traju već godinama. Kap koja je prelila čašu je neozbiljnost rada ovih privrednih subjekata i nadležnih institucija na dionici puta koja spaja MZ Mramor sa MZ Donji Kakanj, izjavio je Amir Husika, predsjednik Savjeta MZ Mramor.

Kako bi ova ali i ostale MZ na ovom području imale sigurnu putnu komunikaciju prema Kaknju, a prema ugovoru o dodjeli koncesije iz 2019. godine, RMU Kakanj se obavezao da će u roku od dvije godine od brane na rijeci Ribnici do regionalne ceste R445, kroz eksploataciono polje PK Vrtlište, izgraditi funkcionalnu asfaltiranu saobraćajnicu za putnička i teretna motorna vozila. Saobraćajnica nije izgrađena.

-Pokrenuli smo niz inicijativa i pitanja. Nadležni inspektori su izvršili inspekcijski nadzor prošlog mjeseca i u tri dana nisu uočili nikakve nepravilnosti, što je prelilo čašu. Mi smo kao učesnici u saobraćaju svakodnevno ugroženi na ovoj dionici, budući da je Rudnik uključio dvije kooperantkse firme čime je značajno povećan broj kamiona na ovom području, dodaje Husika.

Mještani kažu da su tražili minimum za opstanak na ovom području, a ni taj minimum nisu dobili. Saobraćajnica koja je bila predmet koncesionog ugovora RMU Kakanj nije izgrađena. Kako bi došli do svog sela mještani dva puta moraju preći industrijsku cestu, mjesno mezarje ugroženo je klizištem, kuće su napukle od posljedica slijeganja tla, rekultivacija zemljišta nije izvršena. Nakon godina čekanja, mještani Mramora traže da se razmotri mogućnost kompletnog iseljenja sela Mramor i Subotinje.

-90 posto mještana je stava za iseljenje, međutim to otvara nova pitanja. Sačekat ćemo 20 dana pa ćemo vidjeti šta i kako dalje – dodaje Husika.

U rješenja koja će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života na ovom području mještani više ne vjeruju. Na sastanku, koji je održan nakon prošlosedmične obustave saobraćaja, usaglašeno je sedam zaključaka koji se odnose na razmatranje mogućnosti za iseljenje kompelnog sela Mramor i sela Subotinje, privredni subjekti, koji rade na ovom području RMU, TC i Trgošped, su se obavezali da će u narednom periodu poduzeti interventne mjere i aktivnosti na terenu kako bi se poboljšali uslovi sa saobraćanje. Zaključkom je također traženo da se dio sredstava od koncesija koju plaćaju privredni subjekti sa kantonalnog i općinskog nivoa rasporedi direktno na područja ovih MZ. Na zaključke sastanka uputili su nas iz RMU Kakanj kada smo tražili njihov komentar na zahtjeve mještana. Na zaključke sastanka uputio nas je i načelnik Općine Kakanj koji je, prema zapisniku sa sastanka, tražio dodatne informacije kako bi se što kvalitetnije zauzeli određeni stavovi i donijeli konkretni zaključci po pitanju ovog problema.