Connect with us

KAKANJ

Najvažnije saobraćajnice u Kaknju trebale bi u potpunosti biti pokrivene sistemom video-nadzora

24.01.2024.
ntvic.ba (I.Š.)

U ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak ministra unutrašnjih poslova Emira Vrače i načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića. Pored razgovora o sigurnosnoj situaciji na području kantona, sa akcentom na sigurnost na području općine Kakanj, načelnik Bajtarević je izrazi nadu da će saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Općine Kakanj biti u značajnoj mjeri unaprijeđena.

Ministar Vračo, načelnika Bajtarevića detaljno je upoznao sa bezbjednosnom situacijom na području Zeničko-dobojskog kantona, pri čemu je najviše pažnje posvetio bezbjednosnoj situaciji na području općine Kakanj za koju je konstatovao da je zadovoljavajuća, ali i da će se, uz maksimalno angažovanje svih raspoloživih ljudskih i materijalno-tehničkih resursa, intenzivno raditi na njenom daljem unapređenju.

-Kada je u pitanju ulaganje u video nadzor, nakon održanih sastanaka sa komesarom ZDK i ministrom unutrašnjih poslova ZDK opredjeljeni smo da ove godine ulažemo zajedno sa ministarstvom u unapređenje postojećeg video nadzora gdje namjeravamo staviti nove kamere i novu opremu, kazao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Pored ovoga i Općina Kakanj kroz budžet lokalne zajednice u ovoj godini namjerava realizovati projekete instaliranja doatnog video nadzora i poduzeti dodatne mjere. Pored zaštite i sigurnosti građana, cilj je zaštiti i imovinu Općine Kakanj kao i imovinu javnih komunalnih preduzeća.

-Pored toga, planiramo budžetom Općine Kakanj nabavku 15 kamera kojim ćemo pokriti kontejnerska mjesta. Zajedno sa JP Vodokom vidjeli smo da imamo problem sa postojećim podzemnim kontejnerima, gdje imamo devastaciju u kasnim večernjim satima. Želimo zamjeniti podzemne i nadzemne kontejnere, a onda da ih pokrijemo video nadzorom kako bi olakšali i uposlenicima JP Vodokom da mogu što prije doći do onih izgrednika koji uništavaju ovu našu općinsku imovinu, kazao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Ministar Vračo i načelnik Bajtarević konstatovali su i to da će sve najvažnije saobraćajnice u Kaknju biti u potpunosti pokrivene moderniziranim sistemom video-nadzora koji će biti baziran na korištenju optičkog kabla i koji će, kad bude stavljen u funkciju, rezultirati većom disciplinom učesnika u saobraćaju i značajnim smanjenjem broja saobraćajnih nezgoda.

Continue Reading