Connect with us

KAKANJ

Odjel za brak i porodicu MIZ Kakanj u protekloj godini realizovao je sve planirane aktivnosti

27.01.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Odjel za brak i porodicu MIZ Kakanj u protekloj godini realizovao je sve planirane aktivnosti. Akcenat je bio stavljen na promociju braka i porodičnih vrijednosti, a značajna saradnja ostvarena je i sa kakanjskim institucijama koje se bave istom tematikom.

Seminari u kojima su učestovale kompletne porodice, kontinuirana podrška mladim porodicama sa djecom, halke Kur ana i druženja žena u džematima, promocija zdravih životnih navika samo su neke od realizovanih aktivnosti u protekloj godini. Prebroditi izazove savremne porodice, biti podrška i oslonac jedni drugima, teme su kojima Odjel za brak i porodicu MIZ Kakanj pridaje posebnu pažnju.

-Ono što je značajno napomenuti jeste da su uobičajene aktivnosti u džematima bazirane na druženje žena sa Kur anom. Ove godine nastojali smo da proširimo aktivnosti u smislu promocije braka i porodice i uključivanje svih članova porodice u naše aktvnosti, istakla je Elvedina Plasto, koordinatorica Odjela za brak i porodicu MIZ Kakanj.

I Savjetovalište za brak i porodicu koje djeluje pri MIZ Kakanj a u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu, realizovalo je sve planirane aktivnosti. Rad savjetovališta bio je usmjeren na pružanje podrške kroz individualni i grupni savjetodavni tretman s ciljem osnaživanja bračnih parova na putu rješavanja problema i iskušenja unutar porodice ili na individualnom planu. Posebna pažnja u 2023. godini bila je usmjerena i na preventivne programe i savjetovanja za buduće bračne parove. Cilj svih ovih aktivnosti je pružiti podršku zajednici i osnažiti instituciju braka te očuvati porodicu i porodične vrijednosti.

-Akcenat je bio na predbračnom savjetovanju i mi smo u protekloj godini imali 149 savjetovanja, realizovane su i radionice, seminari za buduće bračne parove koje su za cilj imale upoznajvanje bračnih parova sa bračnim obavezama i zajedničkim životom, istakla je Plasto.

Odjel za brak i porodicu MIZ Kakanj dio aktivnosti prenio je i realizovao u kakanjskm džematima a u saradnji sa koordinatoricama. Saradnja je ostvarena i sa različitim Udruženjima putem kojih su brojne žene našeg medžlisa učestovale u različitim edukativnim radionicama.

-Ono što bih još istakla jeste da smo koordinatorice u našim džematima obnovili. Cilj je da se u svaki naš džemat odnose neka aktivnost i da se žene edukuju po pitanju vjere te zdravih stavova u očuvanju naših tradicijskih vrijednosti, naglasila je Plasto.

Planovi za ovu godinu su, kako je istakla koordinatorica Plasto, razvijati mrežu koordinatorica i unaprijediti njihov status, stručni seminari za mualilme i koordinatorice, bračne parove, roditelje te sve uobičajene aktivnosti u saradnji sa ostalim odjelima koji djelu pri MIZ Kakanj. Važno  je spomenuti  nesebičan angažman Odjela za brak i porodicu u odabranim mjesecima te pri realizaciji prepoznatljivih kakanjskih manifestacija. Sve pomenuto je dokaz, kontinuiranog rada i djelovanja MIZ na čvrstoj opredjeljenosti i ustrajnosti očuvanja vjere i njenih vrijednosti.

Continue Reading