Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj nastavlja realizaciju projekta „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BIH“

26.03.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Predstavnici USAID-a u BiH danas su posjetili Općinu Kakanj, gdje su sa općinskim načelnikom i njegovim saradnicima održali radni sastanak. Tema sastanka bila je nastavak realizacije programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BIH“. Projekat u deset lokalnih zajednica u BiH provodi UN sa svojih pet agencija, a uz pomoć i finansijsku podršku Švicarske i njene ambasade u BiH.

„Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BIH“ program je koji za cilj ima podržati bh. građane, posebno najugroženije kategorije i visokorizične lokalne zajednice u BIH, da se pripreme i prilagode rizicima od katastrofa i udarima u različitim sektorima razvoja. Općina Kakanj, koja je u protekle četiri godine učestvovala u prvoj fazi ovog programa, realizovala je nekoliko ključnih projekata i, prema ocjeni UNDP-a, napravila značajan iskorak s ciljem preveniranja rizika od katastrofa.

-Nakon završene prve faze DRR projekta koji implementiraju UN-ove organizacije a finasira Vlada Švicarske ulazimo u drugu fazu u kojoj je Općina Kakanj proglašena kao jedna od najboljih Općina koja je zadovoljila sve uslove. Ono što je bitno jeste da će ovaj projekat ponovo dijelom finansirati i Općina Kakanj. I dalje ćemo raditi na projektima koji za cilj imaju smanjiti rizik od katasrofa u našoj lokalnoj zajednici, istakao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Općina Kakanj učestvovat će i u drugoj fazi ovog programa, a u realizaciji određenih projekata planirano je ostvarivanje saradnje sa višim nivoima vlasti.

-Ono što je bitno za drugu fazu jeste da će biti uključeni svi nivoi vlasti. Ova faza već polahko počinje i u drugoj polovini aprila imat ćemo sastanak naše lokalne DRR platforme zajedno sa svim UN-ovim organizacijama gdje ćemo definisati korake za naredne četiri godine, naglasio je Bajtarević.

Cilj programa je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u deset jedinica lokalne samouprave u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda.

Continue Reading