Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj objavila konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

17.11.2023.
ntvicba (A.T.)

Općina Kakanj objavila je konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za akademsku/školsku 2023/2024. godinu. Prijave na konkurs, koji je otvoren do 30. novembra, podnose se lično na protokol Općine Kakanj.

Na konkurs za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja, mogu aplicirati redovni i redovni samofinansirajući studenti koji su upisali prvu godinu prvog ciklusa studija sa prebivalištem na području općine Kakanj, a koji pohađaju programe obrazovanja za deficitarna zanimanja. Pravo učešća imaju i redovni učenici srednjih škola, koji su upisali prvi razred sa prebivalištem na području općine Kakanj, a koji pohađaju programe obrazovanja za deficitarna zanimanja.

Inače, konkurs za dodjelu stipendija provodi se u skladu sa odlukom Općinskog vijeća kojom je propisano na koji način se kreira lista deficitarnih zanimanja.

-Lista se kreira u skladu sa pomenutom odlukom Općinskog vijeća, odnosno traže se zvanični podaci od Zavoda za zapošljavanje ZDK, odnosno nadležnog Biroa Kakanj, kao i Udruženja poslodavaca općine Kakanj, koji nam dostave podatke o zanimanjima koja su najtraženija na tržištu rada. Tako da se na osnovu toga kreira lista, koja se prije početka upisnih rokova u srednjim školama i na fakultetima, istakne na oglasnoj ploči Općine, kako bi se učenici i studenti mogli opredijeliti za nastavak školovanja. I u skladu sa tom listom se dodjeljuju i stipendije, kazao je za NTV IC Edin Aliefendić, pomoćnik načelnika Općine Kakanj.

Visina stipendije za studente utvrđena je u iznosu od 1.500 KM,  a isplata će se vršiti u deset mjesečnih rata, dok je stipendija za učenike utvrđena u iznosu od 900 KM, te će  isplata vršiti u devet mjesečnih rata.

-I ove godine, planirali smo u skladu sa budžetom da dodijelimo stipendije za 50 učenika i 50 studenata. S tim da prošle godine nismo imali dovoljan broj studenata koji su aplicirali za ovu stipendiju. Međutim, mi smo i ove godine opredijelili sredstva za 50 stipendija za učenike i 50 stipendija za studente, dodao je Aliefendić.

Lista kandidata za dodjelu stipendija bit će sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova po sljedećim kriterijima, utvrđena deficitarnost i ostvareni uspjeh tokom prethodnog perioda ciklusa školovanja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj.

Continue Reading