Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj: Razgovor sa zastupnicom u Evropskom parlamentu Tineke Strik o opasnosti za kakanjsku vodu zbog radova u Varešu

05.04.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Općinu Kakanj danas je posjetila zastupnica u Evropskom parlamentu, u Klubu zastupnika Zelenih/Evropskog slobodnog saveza Tineke Strik sa svojim saradnicima. Na sastanku sa općinskim načelnikom, direktorom JP Vodokom, te predstavnicima nevladinog sektora, razgovarno je o rudarskim radovoma firme Adriatic Metals na području općine Vareš, području sa kojeg se Kakanj napaja pitkom vodom.

Zaštita pitke vode i uticaj eksploatacije mineralnih sirovina, koju kompanija Adriatic Metals izvodi na rubnom području kakanjske i vareške općine, području sa kojeg se vrši vodosnadbijevanje Kaknja – tema je sastanka održanog u kabinetu općinskog načelnika. Na današnjem sastanku, na kojem je europarlametarki iz Brisela i njenim saradnicima prezentovano trenutno stanje vodosnadbijevanja, imao je za cilj da Općina Kakanj još jednom iskaže svoju zabrinutost zbog izvođenja rudarskih radova na ovom području

-Tema sastanka bila je radovi koje izvodi Adriatic Metals i zaštita pitke vode. Danas smo gostima prenijeli one osnovne podatke koje mi imamo o području na kojem se izvode radovi, našoj zabrinutosti za kvalitet i kvantitet vode, očekujući da parlametarka Tineke Strik u razgovorima sa firmom Adriatic metal, ambasadama i svojim kolegama europarlamenatrcima prenese našu zabrinutost, kako bi nam i oni pomogli da zaštitimo našu vodu, istakao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Općinski načelnik istakao je da su gostima na sastanku prezentovane dosadašnje aktivnosti i radovi koji se izvode na području općine Vareša, s mogućim negativnim uticajem na pitku vodu za građane Kaknja.

-Pokušali smo da prenesmo sve naše zabrinutosti, da im pokažemo fotografijama šta smo to zabilježili, šta za nas znači ovo područje i sugerisali na one stvari na koje mi sumnjamo da nisu možda urađene po propisima, onako kako bi trebalo da budu. Dobili smo uvjerenja da će ova naša poruka biti prenesena i da ćemo s tog nivoa dobiti odrđena lobiranja da još više zaštitimo našu vodu. Ona jeste još uvijek ispravna, pijemo je. Naša bojazan za vodu je još veća obzirom na veliku ekspolataciju koja tek predstoji, istakao je Bajtarević.

Načelnik je naglasio da nisu date garancije da neće doći do ugrožavanja vodozahvata Bukovica. Također, govorio je o radovima unutar vodozaštitnih zona, o krivičnim prijavama koje su podnesene protiv odgovornih lica. Ovom prilikom načelnik je iskazao i svoju bojazan za kvalitet i kvantitet vode sa početkom eksploatacije.