Connect with us

KAKANJ

Općini Kakanj odobreno je 40.000 KM za povećanje energijske efikasnosti objekta JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj

11.08.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Općini Kakanj odobreno je 40.000 KM za povećanje energijske efikasnosti starog objekta JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj. Sredstva je odobrilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja na osnovu prijave Općine Kakanj na javni poziv.

Nastavljaju se ulaganja koja za cilj imaju poboljšanje uslova za boravak djece u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj. Na osnovu apliciranja Općine Kakanj na javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja odobrena su sredstva u iznosu 40.000 KM za povećanje energijskog efekta starog objekta ove odgojne institucije.

-Mislim da ćemo sa ovim što bi trebali uraditi i sa onim što smo uradili u prethodnom periodu smanjiti potrošnju toplotne energije samog vrtića Mladost i da ćemo našoj dječici koja borave u ovoj Ustanovi atmosferu učiniti ugodnijom i ljepšom, istakao je načelnik Općine Kakanj, Mirnes Bajtarević.

U protekolom periodu na obe zgrade Javne ustanove realizovano je nekoliko značajnih projekata na vanjskom uređenju koje je najvećim dijelom finasirala Općina Kakanj. Sredstva Federalnog ministarstva bit će iskorišta za rekonstrukciju grijanja a sve s ciljem uštede i racionalnije potrošnje toplotne energije te stvaranja što kvalitetnijih uslova za boravak djece.

-Nakon urađene termoizolacije, zamjene vanjske stolarije, sanacije krovne konstrukcije naredni korak u ostvarivanju energetske efikasnosti je rekonstrukcija grijnog sistema. Instalacije su jako dotrajale i stare su preko 40 godina. Zahvaljujući ovoj insvesticiji mi ćemo ostvariti finasijske i energetske uštede a time ćemo obezbijediti kvalitetnije i sigurnije uslove boravka djece i uposlenika. Ovo je projekat koji je značajan kako za sadašnje tako i buduće generacije, istakla je Azra Čišija, dir. JU „ Mladost“ Kakanj.

Obzirom da ovu Ustanovu pohađa veliki broj kakanjskih mališana i ovi radovi značajno će doprinijeti boljim uslovima za cjelodnevni boravak djece ali rad uposlenika koji odgajaju mlade naraštaje. Prema riječima direktorice ove Ustanove, u narednom periodu planirano je uređenje enterijera čime bi u konačnici cjelokupna Ustanova bila renovirana i imala uslove i izgled kakav joj i dolikuje.