Connect with us

KAKANJ

Općinski sud u Kaknju provodi uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine novog premjera Tršće i Vukanovići

21.06.2023.
ntvic.ba

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 58/02, 19/03, 54/04 i 32/19 – Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj U-22/16 i 61/22), Općinski sud u Kaknju – Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove obavještava javnost da je u toku uspostava i zamjena zemljišne knjige za katastarske općine novog premjera Tršće i Vukanovići, saopšteno je Općinskog suda Kakanj.

Riječ je o nastavku implementacije Projekta registracije nekretnina koji je pokrenula Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a ima za cilj sistematsko ažuriranje podataka o nekretninama između evidencije katastra i zemljišne knjige. 

Shodno tome, pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na nekretninama upisanim u katastarskim općinama novog premjera Tršće i Vukanovići, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH, počev od 14.06.2023. godine, podneskom u dva primjerka, te da podnesu dokaze za to. U suprotnom, njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemljišno-knjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišno-knjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja zemljišne knjige i katastra za k.o. Tršće izvršen je prijenos prava vlasništva i iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Odjeljenju za zemljišno-knjižne poslove Općinskog suda u Kaknju, na adresi ul. Alije Izetbegovića 110, Kakanj, svakim radnim danom od 08:00 do 14:30 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu „Općinski sud u Kaknju – Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove“ ul. Alije Izetbegovića br.110, 72240 Kakanj.

Continue Reading