Connect with us

KAKANJ

Općinski sud u Kaknju tokom deset mjeseci 2023. godine riješio preko 4.900 predmeta, premašen kvalitet odluka iz 2022. godine

03.11.2023.
ntvic.ba

Općinski sud u Kaknju je tokom perioda od 01.01. do 31.10.2023. godine ostvario realizaciju Plana rješavanja predmeta za ovu godinu u procentu od 81,51%, odnosno riješeno je 1.049 predmeta od planiranih 1.287, saopšteno je iz Općinskog suda Kakanj.

Po referatima su postignuti sljedeći rezultati: izvršni 197, krivični 98, parnični 404, prekršajni 330 i vanparnični 20.

U istom periodu zaprimljeno je 4.960 predmeta u rad, od čega je riješeno 4.957, čime se efikasno i kontinuirano povećava broj riješenih predmeta i prati dinamika priliva predmeta.

Poređenja radi, u istom periodu tokom 2022. godine riješeno je 4.390 predmeta, te je stoga primjetan značajan porast broja riješenih predmeta u ovoj godini.

Prosječna kolektivna sudijska norma na nivou suda za prvih deset mjeseci 2023. godine iznosi 96,08%, a u mjesecu oktobru 101,64%.

Kvalitet sudskih odluka ostvaren je u procentu od 96,86%, čime je već sada poboljšan i premašen u odnosu na 2022. godinu.

Navedeni rezultati govore u prilog profesionalnog, efikasnog i sveobuhvatnog pristupa u rješavanju predmeta, pri čemu se posebna pažnja posvećuje kvaliteti izrade sudskih odluka i poštivanju zakonskih rokova, navodi se u saopštenju.

Continue Reading