Connect with us

KAKANJ

OV Kakanj: Podnesena inicijativa za osiguravanje dječijeg dodatka u porodicama koje imaju troje ili više djece.

11.12.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

Na OV Kakanj nedavno je, prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, upućena inicijativa koja se odnosi na poticaj nataliteta u ZDK. Inicijativom, ukoliko bude usvojena, bio bi osiguran dječiji dodatak u porodicama koje imaju troje ili više djece.

U posljednjih nekoliko godina, svjedoci smo, da se demografska slika BiH mijenja, a to se svakako odnosi i na kantone, odnosno lokalne zajednice. Različiti su faktori ovakvog negativnog trenda ili smanjenja populacije – od lošeg ekonomskog standarda i socijalne politike do migracija stanovništva u zemlje EU. Potaknut upravo ovom situacijom, općinski vijećnik Namir Talić prema kantonalnom Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice uputio je inicijativu kojom bi se, ukoliko bi zaživjela, osigurao dječiji dodatak u porodicama koje imaju troje ili više djece.

-Radi se o tome da želimo ovom inicijativom da obuhvatimo višečlane porodice od troje i više djece bez obzira na lični prihod koji ostvaruje ta porodica, do sada je to bilo ograničeno, sad želimo da ovom inicijativom podstaknemo natalitet, kazao je za NZV IC Namir Talić, vijećnik OV Kakanj.

Poticajna politika smatra Talić trebala bi se sa ZDK prenijeti ili biti sinhronizovana i sa politikom lokalnih zajednica. Na sljedećoj sjednici OV Kakanj Talić će također uputiti inicijativu koja se odnosi na subvencioniranje troškova boravka u vrtiću za porodice koje imaju troje i više djece.

-U toj inicijativi ću tražiti da se u Odluci o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj uvrsti novi član koji definiše da pravo na sufinansiranje troškova boravka u iznosu od 50 posto ima svaka porodica za treće i svako naredno dijete. Pravo se ostvaruje bez obzira da li u jednoj školskoj godini jedno ili više djece iz porodice boravi u predškolskoj ustanovi i bez obzira na iznos primanja u porodici kazao je Talić.

Prazne školske klupe, pad nataliteta i vrlo zabrinjavajuća demografska slika BiH, smatra Talić za nadležne treba biti alarm da se nešto konkretno poduzme. Inicijativu koju je uputio prema ministarstvu i koju će uputiti prema OV Kakanj, smatra dobar su početak da se u lokalnoj zajednici a onda i na područje kantona naprave pozitivni pomaci u kontekstu poticajne politike i povećanju nataliteta.

Continue Reading