Connect with us

KAKANJ

OV Kakanj: Usvojen rebalans Budžeta, kao i Izvještaj o radu načelnika, usluge održavanja javne rasvjete obavljat će JP Grijanje Kakanj

26.04.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Danas je održana 28. sjednica OV Kakanj. Vijećnici su usvojili rebalans ovogodišnjeg Budžeta Općine Kakanj, Izvještaj o izvršenju općinskog Budžeta za prošlu godinu, te Izvještaj o radu općinskog načelnika za prošlu godinu. Na današnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o izražavanju interesa Općine Kakanj za učešće u projektu „BiH SuTra- Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem u BiH“, te Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena komunalne usluge održavanja javne rasvjete, prema kojem će komunalne usluge održavanja javne rasvjete obavljati Javno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije”Grijanje” Kakanj.

Za provođenje Izmjena i dopuna budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu osigurana su sredstva dijelom u povećanim prihodima, a dijelom preusmjeravanjem sredstava sa pojedinih pozicija. Općinski Budžet za ovu godinu iznosi preko 34 miliona KM.

– Neka sitna sredstava su došla iz drugih grantova, a jedan dio je smanjen u dijelu sredstava iz zaštite okoliša. Očekujemo da ćemo ove godine realizovati Budžet koji smo predložili, za sada prihodi su dobri i očekujemo dobru finansijsku situaciju – izjavio je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Na današnjoj sjednici usvojen  je Izvještaj o izvršenju općinskog Budžeta za prošlu godinu, prema kojem je općinski Budžet u 2022. godini imao rekordan iznos i po planu i po izvršenju, a čija je karakteristika bila i veliki udio sredstava sa viših nivoa vlasti.

– Mislim da će u budžetskom poslovanju biti teško ponoviti prošlu godinu u kojoj je nekoliko vrsta prihoda bilo izuzetno izdašno što nam je omogućilo rekordan Budžet i veliki dio sredstava viših novoa vlasti – naglasio je Džihad Berbić, šef Službe za finansije Općine Kakanj.

Vijećnici OV Kakanj usvojili su Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena komunalne usluge održavanja javne rasvjete, prema kojem će komunalne usluge održavanja javne rasvjete obavljati Javno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije”Grijanje” Kakanj. Kako je obrazloženo, Zakon o komunalnim djelatnostima ZDK daje mogućnost osnivaču da određene komunalne djelatnosti može dati javnom preduzeću na upravljanje i održavanje.

– Smatram da je ovo dobro rješenje za pobiljšavanje uluge održavanja javne rasvjete gdje naše javno preduzeće može biti na terenu kada je potrebno, detektovati i ukloniti kvar, interes nam je da podiženo nivo kvaliteta komunalnih uluga – naglasio je načelnik Bajtarević.

Podršku Vijeća na aprilskoj sjednici dobio je i Prijedlog odluke o izražavanju interesa Općine Kakanj za učešće u projektu „BiH SuTra- Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem u BiH“, Prijedlog odluke o nagrađivanju učenika i studenata sa područja općine Kakanj, te Nacrt odluke o utvrđivanju kriterija, postupka, načina davanja i izmjena naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova i naseljenih mjesta na području općine Kakanj – koji je upućen u javnu raspravu.