Connect with us

KAKANJ

OV Kakanj usvojilo programe rasporeda utroška sredstava iz oblasti rada Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj

02.02.2024.
ntvic.ba (A.K.)

OV Kakanj na prošloj je sjednici usvojilo programe rasporeda utroška sredstava iz oblasti rada Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj.

Budžetom Općine Kakanj za 2024. godinu za sport j planirano 770.000 KM. Raspored sredstva za sport jedan od programa Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj.

-Prvi program odnosi se na sport i u ovoj godini sa iznosom od 770.000 KM Općina Kakanj će biti najveći finasijer svih sportskih klubova i kolektiva. Dijelom ovih sredstava podržat će se učešće naših učenika osnovnih i srednjih škola na takmičenjima koje organizuje Društvo pedagoga sa područja općine Kakanj koje iz godine u godinu pokazuje sve veći angažman, istakao je Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelinika.

Budžetom za ovu godinu planirana su i sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija, dok je za rad boračkih udruženja opredjeljen je iznos od 160.000 KM.

-Za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija izdvojen je isti iznos kao i prošle godine. Općina Kakanj će dati svoj doprinos i u obilježavanju značajnih datuma iz naše bliže i dalje prošlosti, istakao je Aliefendić.

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj će i u ovoj godini nastaviti sa realizacijom brojnih projekata koji se već godinama unazad implementiraju na području općine Kakanj kao i redovnim subvencijama u njihovoj nadležnosti.

Continue Reading