Connect with us

KAKANJ

Ova godina za poljoprivrednike izuzetno loša, poručuju iz Saveza KAP

25.08.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Savez poljorivrednih udruženja KAP Kakanj poljoprivrednu godinu na području općine Kakanj ocjenjuje kao izuzetno lošu. Tome su, osim kiše i promjenljivog vremena, doprinijele i štete divljači koja je prouzrokovala veliki gubitak različitih poljoprivrednih kultura.

Savez poljoprivrednih udruženja KAP Kakanj sumirao je rezultate kada su u pitanju prošlogodišnja i ovogodišnja jesenja i proljetna sjetva. Loši vremenski uslovi ali i divlje svinje opustošile su i uništile poljoprivredne usjeve. Prema informacijama predsjednika Saveza za jesenju sjetvu apliciralo je oko 117 poljoprivrednih proizvođača i zasijano je oko 890 dunuma zemlje, a za ovogodišnju proljetnu sjetvu apliciralo je 150 poljoprivrednih proizvođača koji su zasijali oko 630 dunuma obradive površine.

-U stalnoj sam komunikaciji sa poljoprivrednim proizvođačima, mogu da kažem da je godina bila jako loša i neuspješna. Kada su strvna žita u pitanju naši podaci govore da je negdje oko 50-60 % usijeva uspjelo, a da je sve ostalo propalo. Godina je bila hladna sa puno kiše i vlage što prouzrokuje i određene bolesti biljaka, istakao je Almir Trakić- predsjednik Saveza poljoprivrednih Udruženja „KAP“ Kakanj.

Štetu poljoprivrednicima prouzrokovala je i divljač kako u poljima žitarica, prvenstveno silažnog kukuruza, tako i površinama zasađenim ostalim poljoprivrednim kulturama. Borba poljoprivrednika da im godina ne bude potpuno uništena podrazumijevala je ponovnu sadnju odnosno presađivanje i po nekoliko puta tokom godine. Savez se zajedno sa Općinom Kakanj i Lovačkim društvom uključio u rješavanje ove problematike koja je ostavila posljedice na prinose poljoprivrednih kultura.

-Kada je riječ o proljetnoj sjetvi te zasijane parcele su uništile divlje svinje. Osim što je divljač uništila njive povadila i sjemena, neki su poljoprivredni proizvođači više puta presijavali određene kulture, istakao je Trakić.

Kako bi se zaštitila poljoprivredna proizvodnja i u konačnici postigao željeni rezultat, Trakić je mišljenja da se kada je riječ o štetočinama trebaju poduzeti konkretnije mjere i radnje.  Predsjednik Saveza KAP istakao je i da proizvođači voća ovu godinu bilježe kao jako lošu sa izutetno smanjenim prinosima.

Continue Reading