Connect with us

KAKANJ

Ove godine u Budžetu Općine Kakanj osam miliona KM za kapitalna ulaganja

25.03.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

Općina Kakanj kontinuirano radi na poboljšanju uslova života svojih građana. Kroz realizaciju različitih projekata uglavnom onih infrastrukturnih, svake se kalendarske godine napravi određeni pomak. Za tekuću godinu planirani su brojni projekti, a neki od njih realizovat će se po osnovu kapitalnih ulaganja.

Kada je u pitanju infrastrukturno ulaganje u 2023. godini u Budžetu Općine Kakanj za kapitalna ulaganja planirana su sredstva od oko osam miliona maraka. Radi se o većim projektima čija će realizacija doprinijeti poboljšanju uslova za svakodnevno odvijanje saobraćaja.

Ono što je jedan od značajnih projekata je most u Modrinju i koliko danas ekipe su na terenu da izvrše početno iskoličenje trase i onda se čeka početak radova, tj. izgradnja objekta mosta i pristupnog puta što predstavlja prvu fazu radova – kazao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

I ove će se godine kroz infrastrukturne projekte raditi na poboljšanju turstičke ponude na području općine Kakanj, a to se posebno odnosi na kakanjsku vazdušnu banju, Ponijere.

Instalisanje ski lifta na Ponijerima je projekat vrijedan dva miliona i dvije stotine hiljada maraka, a u narednom periodu slijedi realizacija. Očekuje se i implementacija projekta asfaltiranja puta kroz Ponijere kazao je Mirnes Bajtarević – načelnik Općine Kakanj

Nastavak rekonstrukcije glavnog vrelovoda i proširenje mreže daljinskog grijanja projekat je koji će svoju realizaciju nastaviti i u ovoj godini, a za ovu su namjenu već opredjeljena određena sredstva. Izgradnja i rekonstrukcija puteva na području općine kao i ulaganja u opremu javnih preduzeća još su neki od projekata koji su planirani u tekućoj godini. Proces pripreme projektno-tehničke dokumentacije također je aktuelan i on će pokrenuti realizaciju i dugo očekivanih novih projekata.

– Radi se o projektu rekonstrukcije ulice Branilaca, uređenju kružnog toka kod zgrade Suda i Policije kako bi bio adekvatan za saobraćaj. Tu je i projekat uređenja rijeke Zgošće od Hife do objekta Real. Obzirom da imamo problem s parkingom u planu smo realizovati i projekat izgradnje javne etažne garaže. Zatvoreni bazen još je jedan od projekata koji općina namjerava realizovati – kazao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj

Svaki urađeni projekat na području općine je važan. Bilo da se radi o rasvjeti, kanalizaciji, vodovodnoj mreži, putevima ili bilo kojem drugom projektu najbitniji parametar po kojem možemo kazati da je realizacija neke aktivnosti uspješna su zadovoljni ljudi. Kada se riješe svi segmenti, koji su za običnog čovjeka vitalni u smislu kvalitetnog življenja, onda ćemo se svakako radovati i realizaciji onih projekata koje nazivamo vizionarski, a po kojima ćemo biti prepoznatljivi granica općine.