Connect with us

ZE-DO KANTON

Pojedine inicijative o zaštiti prirode još uvijek stoje nerealizovane

18.03.2024.
ntvic.ba (M.K.)

Iako se naša država obavezala, kako preuzimanjem evropskih propisa, tako i aktuelnim okolinskim zakonodavstvom, da će zaštititi minimalno 17 posto svog teritorija, pojedine inicijative o zaštiti prirode još uvijek stoje nerealizovane. Jedna od njih je inicijativa o proglašenju Parka prirode Babina – Tvrtkovac na području ZDK, gdje je Spomenik prirode Tajan jedino zaštićeno područje. Iako nevladine organizacije realizuju brojne aktivnosti, provode istraživanja te pripremaju značajnu dokumentaciju za zaštitu prirode, institucije još uvijek nisu poduzele aktivnosti kada je riječ o realizaciji ove inicijative.

Iako je jedino zaštićeno područje u Zeničko-dobojskom kantonu Spomenik prirode Tajan, što predstavlja samo 1,5 % od  cjelokupne površine ZDK-a, predstavnici vlasti još uvijek ne poduzimaju aktivnosti kojima bi se površina zaštićenih područja povećala. Uspostava parka prirode Babina – Tvrtkovac, planirana je startegijom razvoja Grada Zenica, i stečeni su brojni uslovi za proglašenje zaštićenog područja, zahvaljujući angažmanu Ekoforuma, Saveza izviđača grada Zenice i udruženja Ekotvrtkovac, međutim inicijativa još uvijek nije uvrštena na dnevni red gradskog vijeća, što je preduslov za dalju proceduru proglašenja ovog područja zaštićenim.

-2016. godine je urađen Prostorni plan za Grad Zenica koji se još nije realizovao, niti se krenulo sa realizacijom, znači sedam godina se već čeka da se uopće prezentuje ideja,a kamoli da se krene. Istakla je za našu televiziju Erna Čizmić, iz Zavoda za urbanizam i uređenje ZDK.

Kroz javne tribine i dijalog, aktivisti nevladinih organizacija zalažu se protiv ilegalnih i koruptivnih radnji u oblasti šumarstva, što smatraju jednim od razloga za nedonošenja zakona o šumama u FBiH.

-Mi smo iz Udruženja građana “Fojničani”, krenuli u ovaj projekat  s namjerom da vidimo da li se iza nedonošenja zakona o šumama u FBiH, i iza činjenice da BiH ima samo tri posto zaštićenih teritorija,  krije institucionalna korupcija. Nama nije jasno zašto pored svih naših prirodnih ljepota mi nemamo više zaštićene teritorije, izjavio je Davor Šupuković, predsj. Udruženja građana „Fojničani“.

Članovi ekoloških udruženja, stanovnici okolnih sela , svojim radom i zalaganjem nastoje približiti ovaj lokalitet građanima Zenice, gradova ZDK i BiH, kako bi  se vratili prirodi i shvatili njen značaj. Kroz serijal emisija, predstavljali smo ljepote ovog kraja ali i prikazali kako je ovo područje pogodno za pokretanje vlastitih poslova. Lokacije budućeg parka prirode pogodne su za sportiste, rekreativce i sve ljubitelje prirode. Zahvaljujući ekološkim aktivistima i aktivisticama, bogatstva ovog kraja dokumentovana su i dokazano je da vrijednost prirodnog i kulturnog nasljeđa nije upitna. U Elaboratu na kojem je radio tim eksperata raznih struka, predstavljen je značaj biodiverziteta i historije ovog kraja. Da bi se zaštitila prirodna i šumska bogatstva neophodno je da vlasti rade na unapređenju zakonske legislative sa viših nivoa, smatraju ekološki aktivisti, te poručuju da neće odustati od realizacije proglašenja Parka prirode Babina-Tvrtkovac.

Nezavisna televizija IC Kakanj je od maja 2023. godine realizovala više promotivnih programskih sadržaja u cilju podrške uspostavi Parka prirode “Babina Tvrtkovac”. Sadržaji su realizirani uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Continue Reading