Connect with us

ZE-DO KANTON

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila periodični konsolidovani izvještaj za period od 01.01.-31.12.2023. godine

18.03.2024.
ntvic.ba

Kroz transparentno predstavljanje podataka, želimo osigurati da građani imaju jasnu sliku o upravljanju javnim sredstvima i da se omogući odgovorno korištenje budžetskih resursa za dobrobit svih stanovnika našeg kantona.

U skladu sa Programom rada Ministarstva finansija za 2024. godinu, a na osnovu utvrđene obaveze iz Zakona o budžetima u FBiH, ministrica Ministarstva finansija Dženana Čišija je, na sjednici Vlade  od 15.03.2024. godine, podnijela na razmatranje periodični konsolidovani izvještaj  za Zeničko-dobojski kanton, za period od 01.01.-31.12.2023. godine.

U 2023. godini, ostvareni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona iznosili su 503.361.533 KM ili 96,5% planiranog iznosa, a rashodi sa kapitalnim izdacima i finansiranjem 494.977.050 KM ili 95,3% planiranog iznosa, tako da je ostvaren višak prihoda nad rashodina (suficit) u iznosu od 8.384.480 KM.

Ovim je ispoštovana zakonska obaveza periodičnog izvještavanja za proteklu 2023. godinu.

Prilikom podnošenja Izvještaja o izvršenju Budžeta, koji se podnosi na usvajanje Skupštini u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine dat će se detaljan prikaz obima i strukture prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta za 2023. godinu i njegovo izvršavanje.

Analiza finansijskih rezultata za 2023. godinu omogućava nam bolje razumijevanje izazova i mogućnosti u budućem planiranju i donošenju odluka.

Press služba ZDK

Continue Reading