Connect with us

ZE-DO KANTON

Premijer Pivić: Vlada neće dopustiti bahaćenje i nedomaćinski odnos prema budžetskim sredstvima

29.12.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Vlada ZDK upriličila je tradicionalni prijem za novinare i predstavnike medija sa područja ZDK. Premijer ZDK je najavio da će strateška opredjeljenja Vlade koju predvodi u 2024. godini biti infrastrukturna, da će u fokusu biti Kantonalna bolnica Zenica, snažniji podsticaj razvoju poljoprivrede i privrede, kao i unapređenje socijalne zaštite i prava branilačke populacije.

ZDK u Novu godinu ulazi sa Budžetom u iznosu od 595 miliona KM, na čijoj je pripremi i usvajanju Vlada aktivno radila u protekla dva mjeseca. Vlada predvođena primjerom Pivićem izvršila je analizu zatečnog stanja, nakon koje je pripremila finansijske planove za 2024. godinu. U narednom periodu planirana su značajna ulaganja u infrastrukturne projekte, sa posebnim akcentom na KB Zenica i stvaranje što kvalitetnijih uslova kako za pacijente tako i uposlenike ove zdravstvene ustanove. Navljanjena su i nova ulaganja u oblast privrede, odnosno poljoprivrede obzirom da privreda ZDK ima važnu ulogu u cjelkupnom privrednom sektoru FBIH.

-Naša strateška opredjeljenja za narednu godinu sigurno će biti infrastrukturna i uložit ćemo sve napore da se odmah vide rezultati. Najveći fokus će nam biti na infrastrukturi KB Zenica za koju smo utvrdili da su neophodna ulaganja s ciljem pružanja što kvalitetnijih usluga pacijentima te boljih uslova za rad naših ljekara. Svakako nastavit ćemo ulaganja u poljoprivredu i privredu obzirom da je ZDK kičma privrednog razvoja u FBIH, istako je Nezir Pivić-premijer Vlade ZDK.

U protekla dva mjeseca kantonalna Vlada održala je više od deset sjednica na kojima je donesena preko 390 odluka. Vlada će, kako je najavljeno i u narednom periodu nastaviti rad istim intenzitetom. Unapređenje socijalne zaštite i prava branilačke populacije, također je jedan od prioriteta Vlade Kantona.

-Branilačka populacija također je jedan od važnih segmenata našeg kantona, mi smo ove godine usvojili nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, gdje se uvode nova prava i obaveze. To podrazumijeva usklađivanje sa federalnim propisima i mi ćemo to prihvatiti jer je to kategorija građana koja zaslužuje našu pažnju, istako je Pivić.

Skupština ZDK u protekla dva mjeseca usvojila je četiri zakona i dva zakona u formi nacrta, a donesen je niz drugih akata važnih za funkcionisanje i rad institucija ZDK, usvojeni su budžeti i finansijski planovi javnih ustanova.

– Svi akti koji su došli u Skupštinu su implementirani. Na tri posljednje sjednice smo razmatrali 18 tačaka. Kada je u pitanju 2023. godina, od 90 akata predviđenih po planu i programu rada, Skupština je realizirala 48 akata, od toga 39 akata koji nisu bili predviđeni programom rada Skupštine, ali jesu bili definisani programom rada Vlade koja je nametnula takav tempo. Skupština ZDK će sigurno pratiti ovu Vladu u njihovim nastojanjima i tempu koji je izuzetno dinamičan,istakao je Ćazim Huskić-predsjedavajući Skupštine ZDK.

Pred Vladom i Skupštinom ZDK u novoj su godini nove obaveze i novi izazovi. Poručeno je da Vlada neće dopustiti neodgovornost, nerad i nedomaćinski odnos prema budžetskim sredstvima.