Connect with us

KAKANJ

Program kurikularne reforme provodi se u tri osnovne škole u Kaknju

02.06.2023.
ntvic.ba (M.K.)

Savremeni pristup nastavnom procesu, razvijanje kritičkog i logičkog mišljenja kod učenika te kreativna realizacija učenja, osnovni su principi pilot projekta kurikularne reforme obrazovanja, koja se provodi u osnovnim školama i gimnazijama u ZDK. U školskoj 2022./2023. godini reformom su obuhvaćene tri osnovne škole u Kaknju, u kojima učenici prvog i šestog razreda uspješno savladavaju nastavne sadržaje.

Prošla je godina dana od početka provođenja kurikularne reforme u osnovnim školama i gimnazijama u  ZDK. U Kaknju su tri su osnovne škole obuhvaćene ovim projektom: OŠ  Hamdija Kreševljaković, OŠ 15. april, i OŠ Omer Mušić u Brežanima. Provođenje kurikularne reforme podrazumijeva usmjeravanje đaka u skladu s njihovim afinitetima, a da pri tome ne budu uskraćeni za osnovno i opće znanje. S obzirom da se radi o pilot projektu, na samom početku realizacije bilo je neusklađenosti nastavnih sadržaja i udžbenika sa onim što ova reforma zahtijeva.

– Mogu reći da je u početku bilo bojazni od nastavnog osoblja, kako će se kurikularna reforma sprovesti I kako će se odraziti na krajnji rezultat tj. prihvatanje učenika tih nastavnih sadržaja. Bilo je i poteškoća kada je riječ o neusklađenosti udžebenika sa onim što ova reforma zahtijeva, tako da su se nastavnici na različite načine snalazili i kopirali nastavne sadržaje da učenici ne bi ostali uskraćeni za informacije, ističe Fikret Kurtović, dir. OŠ “Omer Mušić” Brežani.

Poticanje učenika na autonomnu i kreativnu realizaciju učenja, koristeći savremene didaktičke materijale u nastavi, cilj je ove reforme obrazovanja.

– To je neki moderniji pristup u odnosu na tradicionalni, svježina u nastavnom procesu koja podrazumijeva korištenje savremenog didaktičkog materijala, te slobodnije planiranje nastavnog sadržaja nastavnika u mjesečnim i godišnjim planovima rada, dodaje Kurtović.

Edukacija nastavnika, fleksibilna metodologija i više sinergije u podučavanju rezultiralo je uspješnim provođenjem projekta u OŠ “Omer Mušić”č u Brežanima, jednoj od škola u kojoj se primjenjuje kurikularni program.

– Kao direktro škole mogu reći da su nastavnici veoma zadovoljni postignutim rezultatima. Pogotovo su nastavnici matematike i bosanskog jezika zadovoljni izmjenama, jer imaju mnogo više prostora da na kvalitetniji način obrade nastavne sadržaje, pojašnjava Kurtović.

Tokom eksperimentalne faza primjene kurikularnih programa, obuhvaćeno je 35 škola u ZDK-u, 135 odjeljenja, te 421 nastavnik razredne i predmetne nastave prvih i šestih razreda osnovnih te prvih i trećih razreda gimnazija.

Continue Reading