Connect with us

KAKANJ

RMU Kakanj jedan od najstabilnijih rudnika u FBiH, iz EP najavljeni novi projekti koji bi trebali osigurati stabilnost energetskog sektora u BiH

22.12.2023.
ntvic.ba (N.B, A.K.)

Nizom sadržaja u Kaknju je obilježen 21. decembar Dan rudara. Centralna manifestacija obilježavanja bila je Svečana akademija RMU Kakanj, koja je bila prilika da se sumiraju ovogodišnji rezultati proizvodnje i poslovanja Rudnika Kakanj. Iako se rudarski sektor suočava sa brojnim izazovima, istaknuto je da je kakanjski Rudnik jedan od najstabilnijih rudnika u FBIH, te da uz brojne poteškoće radi na poboljšanju uslova rada, kako u podzemnim tako i površinskim eksploatacijama uglja. Iz EPBIH najavljeni su novi projekti koji bi trebali osigurati stabilnost energetskog sektora u BiH.

Svečana akademija RMU Kakanj na jednom je mjestu okupila kakanjske komorate, koji su, više od jednog stoljeća, temelj razvoja našeg grada. Okupila je predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnike nadležnih institucija, koji svojim odlukama utiču na procese u oblasti rudarstva. Okupila je građane Kaknja i sve one koji rudarski poziv razumijevaju i nose u srcu.

Kako je istaknuto, iako se RMU Kakanj, kao i ostali rudnici u sastavu Koncerna, u proteklom periodu susreo sa brojnim poteškoćama, na smanjenu proizvodnju uglja tokom ove godine najviše je uticao prekid kapitalnih ulaganja i smanjenje broja radnika u proizvodnji. Uprkos svemu, RMU Kakanj danas je jedan od najstabilnijih rudnika u FBIH.

-Više od dvije decenije se u energetici i rudarstvu prave i provode planovi restruktuiranja. Rezultati RMU Kakanj su mogli biti mnogo bolji da je postojala politika kontinuiteta. Ovdje prije svega mislim na investicije od strane vladajućeg društva koje su neočekivano prekinute 2018. godine kao i prijem novih zaposlenika. U prethodne dvije godine proizvodnja pada ispod milion tona usljed nedostatka radne snage, pa je Rudnik bio primoran rad organizovati u dvije smjene. Sve to je uticalo na ovakve rezultate i smanjenu proizvodnju uglja, istakao je u svom obraćanju, Iso Delibašić, v.d. direktora ZD RMU Kakanj.

EP zajedno sa rudnicima, naglašeno je, treba proći kroz teško i izazovno vrijeme energetske tranzicije, kako bi rudnici uglja u Koncernu u budućosti radili kao respektabilna preduzeća sa uspješnim poslovnim rezultatima. Rečeno je da svi rudnici i njihovi uposlenici mogu računati na podršku EP, koja je najavljuje nova ulaganja u projekte koji bi trebali poboljšati uslove, rad i proizvodnju u svim rudnicima FBIH.

-Rudarstvo kao i ukupna energetika je sistem koji kada krene da pada veoma ga je teško zaustaviti. Mi ćemo sigurno i naredne godine imati zadatak da zaustavimo taj pad i uspostavimo stabilizaciju. Nadam se da nećemo morati više kupovati ugalj na tržitu nego da će rudnici moći proizvoditi onoliko uglja koliko je potrebno Elektroprivredi BIH, istakao je Fahrudin Tanović, v.d. direktora za proizvodnju EP BIH.

-Mi smo već ovim novim kolektivnim ugovorom i svojim pristupom, povećanjem cijene uglja pokazali da želimo da vratimo dignitet rudarima. Već smo donijeli nove odluke o zapošljavanjima i cilj nam je da probamo vratiti rudare na onaj nivo maksimalne proizvodnje koji se može ostvariti i da više ne kupujemo ugalj, nego da ga sami proizvodimo, istako je Nermin Nikšić, premijer Vlade FBIH.

Svečana akademija bila je prilika i da se najuspješnijim radnicima dodijele zaslužena priznanja. Radnik godine u površinskoj eksploataciji uglja za 2023. godinu je Halim Demir, a u podzemnoj eksploataciji Vernes Topalović. Za radnika godine u pratećim djelatnostima – Pogon Održavanje izabran je Senad Ismić.

U narednoj poslovnoj godini pred kakanjskim rudarima novi su izazovi. Bit će potrebno vratiti se u nekadašnju dinamiku i stvarati pretpostavke za veću i još uspješniju proizvodnju, što Elektroprivreda BiH i očekuje od ovog privrednog društva.