Connect with us

KAKANJ

Sastanak u uredu načelnika o pripremama i izradi projekta za izgradnju zatvorenog bazena u Kaknju

13.01.2023.
ntvic.ba

U uredu načelnika Općine Kakanj održan je sastanak na temu pripreme za izradu projektnog zadatka i objavljivanje javnog poziva za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje zatvorenog bazena u Kaknjuobjavljno je na zvaničnoj FB Općine Kakanj.

Općinski načelnik Mirnes Bajtarević i direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Zijad Neimarlija održali su sastanak sa direktorima javnih preduzeća “Vodokom” i “Grijanje” Harisom Veispahićem i Muamerom Čelebićem, te predstavnikom Elektrodistribucije Zenica PJ Kakanj Zijadom Kovačem.

Na sastanku se razgovaralo o infrastrukturi ovih javnih preduzeća i uslovima koje je potrebno obezbijediti za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena u Kaknju.

Obzirom da Općina Kakanj putem Zavoda za planiranje i izgradnju namjerava u ovoj godini izraditi projektni zadatak i objaviti javnu proceduru nabavke projektne dokumentacije kroz idejni i glavni projekat izgradnje zatvorenog bazena, potrebno je bilo da prije izrade projektnog zadatka ova javna preduzeća dostave svoje uslove koji će diktirati sve aktivnosti na izradi projektnih dokumentacija, aktivnosti na obezbjeđenju potrebnih saglasnosti i dozvola, ali i konačnu izgradnju ovog objekta.

Nakon što se definišu konkretni uslovi uslijedit će izrada projektnog zadatka i objavljivanje javnog poziva za izradu idejnog i glavnog projekta za zatvoreni bazen.