Connect with us

KAKANJ

Sistem donorstva u BiH još uvijek nedovoljno razvijen

28.11.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

O doniranju i transplataciji organa u našoj zemlji još se malo zna, a sistem transplatacije nedovoljno je ravijen. U konačnici ispaštaju pacijenti čija borba i čekanje na transplataciju znaju trajati godinama. Stav Islama po ovom pitanju je jasan i uz ispunjene uslove nije ograničavajući prema doniranju organa.

Kada je u pitanju doniranje i transplantiranje organa Kantonalna bolnica u Zenici prednjači i jedna je od rijetkih u FBiH koja se u značajnoj mjeri posvetila ovom važnom pitanju. Međutim, na nivou FBiH ova je oblast još uvijek pri dnu ljestvice, pa je činjenica da su osim doniranja organa ili dijelova organa živih osoba, još rjeđe kadaverične transplantacije, odnosno transplantacije donora nakon proglašenja moždane smrti, jer ih na prostoru BiH gotovo i nema.

-Kada bi sve bolnice radile onako kakao radi KBZ bilo bi dovoljno transplantacija. Bilo bi oko 26 donora, svaki od njih može dati do pet organa u našoj državi, a može se do 12 organa transplantirati u svijetu gdje se rade drugi organi. Proširena je i lista živih donora, do četvrtog koljena mogu biti donori i takvih transplantacije je bilo i ove godine na našem kantonu, kazao je za NTV IC Muhamed Kadrić, UDITO Kakanj.

U našoj zemlji sistem transplantacije organa nije dovoljno razvijen i zbog toga pacijenti godinama ispaštaju. Tome doprinosi i činjenica da potencijalni donori imaju određena ograničenja koja povezuju sa vjerskim načelima. S druge strane stav Islama po ovom pitanju je jasan i uz ispunjene uslove nije ograničavajući prema doniranju organa.

-Prije svega zabranjuje se transplantacija vitalnih organa, tako da čovjek ne može nekome da donira svoje srce naprimjer, jer to bi onda uticalo na njegovo zdravlje, na njegov život. Islam postavlja pitanje da li od te eventualne buduće operacije i transplantacije, postoji realna šansa za izlječenje. Ako postoji realna šansa, prema medicinskim parametrima, onda Islam to svakako pozdravlja. Islam preporučuje da se toj transplantaciji pristupa samo u krajnjoj nuždi kada je zdravlje i život onome kome treba ta transplantacija ugrožen, kazao je za NTV IC Elvedin ef. Ibrahimspahić, magistar islamskih nauka.

Donorske kartice u većini slučajeva potpisuju se samo simbolično. Islam i po ovom pitanju ima jasan stav.

-Kada je u pitanju tzv. Donorska mreža, mi danas imamo jednu kampanju koju i Islam podržava, međutim ovdje se postavlja jedno pitanje, a to je da bi svaki potencijalni donor trebao da jasno u toj donorskoj kartici naglasi šta on od svojih organa ostavlja u amanet, da tako kažem, šta on to donira i da napravi listu tih organa da se opet ne može bezuslovno koristiti njegovo tijelo jer Islam zabranjuje da se i sa mrtve osobe uzimaju vanjski organi da se tijelo na taj način masakrira i ošteti, kazao je Ibrahimspahić.

Muhamed Kadrić na dijalizi je skoro dvije decenije, zakoni koji ne štite pacijenta, tromost zdravstvenog sistema u BiH, uz druge zdravstvene probleme Muhameda su nekoliko puta koštali transplantacije. Mnogi drugi djalizni pacijenti nažalost, izgubili su onu najvažniju bitku-za život, a sve zbog neprovodivosti zakona i propisa, nezainteresovanosti vlasti za probleme ovih pacijenata. Upravo je zato važno da se građani edukuju o ovom pitanju i da svijest o važnosti doniranja organa bude na većem nivou jer samo tako sebi i dragim osobama možemo spasiti život. 

Continue Reading