Connect with us

KAKANJ

Solarna energija ključni izvor energije budućnosti i šansa za smanjene upotrebe fosilnih goriva

01.09.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

Općina Kakanj je u okviru svojih strateških ciljeva opredjeljenja za realizaciju projekata koji se tiču obnovljivih izvora energije. To svakako podrazumjeva solarnu energiju, pa će ova lokalna zajednica u narednom periodu podržavati i vlastitim primjerom pokazati sve benefite ali i potrebu za izgradnjom ili postavljanjem solarnih panela.

U proteklih nekoliko godina aktuelna tema je solarna energija, odnosno obnovljivi izvori energije kojim se kako pojedinci tako i pravna lica a onda i institucije sve češće okreću. Općinska Služba za privredu i urbanizam već niz godina izdaje građevinske i urbanističke dozvole za izgradnju ovih objekata tj. solarnih panela. Takva praksa bit će nastavljena i u budućnosti.

-Do sada imamo izdato 11 objekata različitih kapaciteta. U trenutnoj fazi je također odobrenje za nekih sedam do osam solarnih elektrana a isto tako ima izdatih 15 odobrenja za one objekte gdje nije potrebna urbanistička odnosno građevinska dozvola. Ja vjerujem da će u narednim godinama ovo biti intenzivno obzirom da su to investicije koje nisu pretjerano skupe a uložena sredstva se vrlo brzo mogu vratiti, kazao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Općina Kakanj će kroz vlastiti primjer i domaćinski odnos prema objektu ove administratvne zgrade također raditi na relaizaciji ugradnje solarnih panela. Ušteda ali i činjenica da se na globalnom nivou zagovara koncept obnovljivih izvora energije motiv je da se krene u realizaciju ovakvih projekata.

-Općina Kakanj je već pokrenula određenu proceduru da na svojim objektima kojima gazduje prevashodno na zgradi Općine Kakanj da obezbijedi projektnu dokumentaciju za izgradnju solarnih elektrana na tim kapacitetima. U prvom trenutku to je za vlastitu proizvodnju a onda u drugoj fazi i mi želimo realizovati projekat izgradnje solarne elektrane koja bi trebala da ide i na tržište, dodao je Bajtarević.

Obnovljivi izvori energije predstavljaju jednu od mogućnosti za zdravije i kvalitetnije mjesto življenja. Ova globalno aktuelna tema i na lokalnom je nivou naišla na odobravanje te će ona po dosadašnjem interesovanju građana Kaknja i u narednom periodu biti jedna od mogućnosti za investiranje.

Continue Reading