Connect with us

RELIGIJA

Sve veći broj vjernika obavlja obred umre

15.02.2024. godine
ntvic.ba (I. Š.)

Danas se hadž i umra vrlo često poistovjećuju ili nedovoljno razumijevaju u kontekstu obaveza prema jednom i drugom obredu, a sve zbog činjenice da se ovi obredi obavljaju na istim svetim mjestima. Danas je sve veći broj onih koji  odlaze na Umru, što je lijepa praksa, međutim važno je pravilno razumijevanje ovog obreda i šta on podrazumijeva i kakav značaj ima.

I hadž i umra obavljaju se na svetim mjestima u Mekki. Poslanik a.s. kaže da kontinuirano obavljanje umre briše grijehe između dviju umre. Posebno je vrijedna umra obavljena u mjesecu ramazanu. Na umri kao i na hadžu

čini se tavaf, obilazak oko Kabe, međutim postoji drastična razlika između ova dva obreda kada se  govori o obligatnosti odnosno obaveznosti izvršavanja jednog i drugog. Važno je napomenuti da je umra sunnet i da je ona dobrovoljna.

– Umra je na nivou sunneta, dobrovoljnog obreda, ibadeta. Umra je utemeljena Kur’anom i sunnetom, kazao je Faruk Agić, imam MIZ Kakanj

S druge strane hadž je farz i obaveza, ko je u mogućnosti, jednom u životu.  Za vjernike je to peta islamska dužnost. Za primljen hadž kod Allaha dž.š. nagrada je dženet.

– Hadž je kao temelj ili stub naše vjere. Hadž je farz svakom imućnom muslimanu koji je u mogućnosti obaviti u posebnim danima kada se hadž obavlja i srž i suština hadža je boravak na Arefatu devetog zulhidžeta, kazao je Faruk Agić, imam MIZ Kakanj

Nakon obavljene Umre nismo obavezni obaviti obred Hadža sve dok ne steknemo materijalnu mogućnost za ovaj obred. Umra se obavlja tokom čitave godine, dok, s druge strane hadž se obavlja u za to,  propisano vrijeme. Ipak važno je naglasiti da je danas trend odlazak na umru, ponekad i u turističkom kontekstu, međutim važan je nijet ili namjera zbog koje nešto činimo, a ako nam je iskren nijet, što Bog dragi najbolje zna, umra je za vjernika muslimana jedno lijepo iskustvo.

Continue Reading