Connect with us

KAKANJ

U protekloj godinji u matične knjige u Kaknju upisano 421 dijete

08.01.2024.
ntvic.ba (M.K.)

U protekloj godinji u matične knjige u Kaknju upisano je 421 dijete. Broj rođenih, u odnosu na 2022. godinu veći za 42. U 2023. godini u Kaknju sklopljeno je 295 brakova podaci su Matičnog ureda Općine Kakanj.

Kada je riječ o podacima Matičnog ureda Općine Kakanj, u 2023. godini u knjige rođenih upisano je više novorođenih beba u odnosu na 2022. godinu. Povećan je i broj sklopljenih brakova.

-U knjige rođenih smo upisali 421 rođenje i to je u odnosu na prošlu godinu 42 rođenja više, 424 smrti smo upisali i to je manje u odnosu na prošlu godinu za 24. Također obavljeno je 295 vjenčanja ili sklapanja brakova i iz godine u godinu ja sam zadovoljan ovim brojem, izjavio je za NTV IC Bahrudin Arnaut, šef Službe za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice Općine Kakanj.

Prošle godine ova Služba je radila i na programu osposobljavanja stručnih lica i pripravnika u saradnji sa poslodavcima, u čije svrhe je izdvojen iznos od 200 hiljada KM.

-Značajno je spomenuti da smo i u 2023. godini 71 lice pripravnika ili lica na stručnom osposobljavanju propratili sa poslodavcima, ospobili za dalji radni angažman, i u te se svrhe izdvojio iznos kao i ranijih godina 200 hiljada KM. Svi poslodavci koji se obrate ovom organu za angažman tih lica dobiju svu podršku. Mi ćemo se truditi da i dalje budemo servis građanima i da svoje poslove obavljamo na efikasan način, naglašava Arnaut.

Građani općine Kakanj u 2023. godini ovjerili su 174 hiljade potpisa, rukopisa i prepisa, a iz matičnih i drugih evidencija izdato je 37 hiljada uvjerenja, potvrda i izvoda, podaci su Službe za opću upravu.

Continue Reading