Connect with us

KAKANJ

U toku ažuriranje dokumentacije za korisnike novčane egzistencijalne naknade za demobilisane borce

16.12.2023.
ntvic.ba (A.T.)

Iz Službe za boračku invalidsku zaštitu Općine Kakanj obavještavaju demobilisane borce, koji su korisnici mjesečne egzistencijalne naknade, da su dužni dostaviti ažuriranu dokumentaciju nadležnoj općinskoj službi u cilju nastavka isplate naknade u 2024. godini. Rok za dostavljanje dokumentacije je 31. decembar 2023. godine.

Demobilisani borci sa područja općine Kakanj, koji su korisnici egzistencijalne novčane naknade ministarstva za boračka pitanja ZDK, dužni su dostaviti odgovarajuću dokumentaciju nadležnoj općinskoj službi, kako ne bi izgubili pravo na egzistencijalnu naknadu u 2024. godini.

-Ono što je aktuelno u mjesecu decembru, a u skladu sa uredbom o novčanoj egzistencijalnoj naknadi ZDK, jeste da svi oni koji koriste ovu naknadu, a mlađi su od 57. godina, dužni su u periodu od 1. do 31. decembra tekuće godine, obnoviti svoju dokumentaciju, kako bi nastavili i dalje primati egzistencijalnu naknadu. Ta dokumentacija se sastoji iz potvrde sa biroa da se osoba još uvijek nalazi na birou za zapošljavanje, zatim kućnu listu, uvjerenje o bračnom statusu, te uvjerenje o prihodima ostalih članova domaćinstva, kazao je za NTV IC Edin Aliefendić, pomoćnik načelnika Općine Kakanj.

Kako ističe Aliefendić, demobilisani borci sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, mogu ostvariti pravo na egzistencijalnu naknadu ukoliko imaju više od 57. godina života, ispunjavajući i ostale uslove predviđene federalnim zakonom, dok demobilisani borci, koji imaju manje od 57. godina života, pravo na egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti preko kantonalnih ministarstava, a putem nadležnih općinskih službi.

-Kad je u pitanju Kakanj, federalnu egzistencijalnu naknadu trenutno u 2023. godini koristi 202 korisnika i do ovog momenta u ovoj godini je isplaćeno 376 hiljada i 20 KM za korisnike. Kad je u pitanju kantonalna egzistencijalna naknada, u 2023. godini 217 korisnika je koristilo ovu naknadu, a do ovog momenta isplaćeno je 398 hiljada i 620 KM, dodao je Aliefendić.

Treba podsjetiti da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona uplatila novčanu egzistencijalnu naknadu za mjesec novembar za demobilisane branioce i supružnike umrlih demobilisanih branilaca do 57. godina života koji se vode na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK-a. Ukupna visina uplaćenih sredstava iznosi 589.665,00 KM za 3.173 korisnika naknade.

Continue Reading