Connect with us

KAKANJ

U toku nabavka ogrjeva za kakanjske osnovne škole

11.09.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Iako su ranijih godina škole u ruralnim sredinama imale problem sa snabdijevanjem ogrjeva, odnosno kašnjenjem isporuke, ove godine situacija je drugačija. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola sa područja općine Kakanj ističe da su zadovoljni dinamikom isporuke, te će svi školaraci ove školske godine ima tople učionice.

Kantonalno ministarstvo obrazovanja i ove godine osiguralo je da sve škole na području općine Kakanj na vrijeme dobiju ogrjev kako bi učenici nastavu pohađali u zagrijanim i toplim učionicama. Prema riječima direktora OŠ „Omer Mušić“ Brežani do sada im je dostavljen određen dio energenata a u narednim danima se očekuje i da se kompletira sva potrebna količina.

-Što se tiče nabavke energenata uglja, drveta i peleta možemo biti zadovoljni. U posljednje tri, četiri godine je stvarno došlo do poboljšanja u isporuci tih energenata. Škole su već zaprimile određenu količinu drveta a i ugalj bi uskoro trebao stići u škole, istakao je predsj. Aktiva direktora osnovnih škola, Fikret Kurtović.

Prema informacijama predsjednika Aktiva direktora osovnih škola sve škole koje se na ovaj način zagrijavaju na vrijeme će dobiti energente, ugalj i drvo. OŠ „ Rešad Kadić“ u Brnjicu za zagrijavanje školskih prostorija koristi pelet.

-Osnovne škole na području općine Kakanj kojih ima šest za zagrijavanje koriste različite energente, gradske škole su priključene na sistem centralnog grijanja dok ostale kao i područne škole za zagrijavanje koriste ugalj i drvo. Jedino OŠ „Rešad Kadić“ u Brnjicu za zagrijavanje školskih prostorija koristi pelet, istakao je Kurtović.

Kvalitetnom organizacijom menadžmenta škola i dobrom saradnjom sa resornim ministrastvom omogućeno je riješavanje ogrijeva na vrijeme. Taođer, Iz osnovnih škola kakanjske Općine  ističu korektan odnos ministarstva kada su u pitanju i drugi njihovi zahtjevi i potrebe a sve s ciljem da zajednički rade na poboljšanju uslova odgoja i obrazovanja učenika.

Continue Reading