Connect with us

KAKANJ

Usvojeni programi Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, raspoređeno preko šest miliona KM

06.03.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Na prošloj sjednici OV Kakanj usvojeni su programi Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj koji se odnose na projekte u oblasti infrastrukture. Radi se o redovnim programima održavanja saobraćajnica i javne rasvjete, te projektima delegiranim od strane mjesnih zajenica a koji se odnose na putnu infrastrukturu, rasvjetu i druge projekte čija će realizacija doprnijeti kvaliteti života građana Kaknja. Prema dosadašnjoj praksi u prvoj polovini godine bit će realizovani projekti preneseni iz prethodne godine, a nakon provedenih procedura javnih nabavki krenut će realizacija projekata planiranih za ovu godinu.

Programom utroška sredstava od komunalne naknade za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000 KM. Među ostalim, sredstva iz ovog Programa raspoređena su za: Utrošak elektriĉne energije javne rasvjete u gradu i mjesnim zajednicama 740.000 KM; Zimsko održavanje prohodnosti na sobraćajnicama 250.000 KM; Nepredviđeni radovi na izgradnji saobraćajnice od ulice 7. muslimanske brigade do kružnog toka kod zgrade suda 300.000 KM.

Programom utroška sredstava od koncesionih naknada za 2023. godinu 1.168.000 KM bit će raspoređeno na 33 projekta. Isto toliko projekata planirano je Programom utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2023. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta. Takođe,r usvojen je i Plan održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na podruĉju općine Kakanj.

– Jedan od važnijih oprojekata za ovu godinu je izgradnja mosta u Modrinju, već je potpisan ugovor sa izvođačem radova, imamo sredstva obezbijeđena sa viših nivoa vlasti i ovih dana već mogu krenuti radovi. Imamo dodatne obaveze po osnovu izgradnje nove saobraćajnice koja je prošle godine rađena u užem gradskom području. Također za realizaciju su planirani i projekti čija je vrijednost do 100.000 KM – izjavio je Zijad Neimarlija direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.

U narednom periodu radit će se na planu javnih nabavki i raspisivanju javnog poziva za izbor izvođača radova, nakon čega će uslijediti realizacija projekata.

– Ja očekujem da će većina onih projekata koji nisu realizovani u 2022 godini biti prioritetno rješavani u prvom periodu ove godine, i da ćemo do druge polovine ove godine imati završenu proceduru javne nabavke i krenuti sa realizacijom ostalih projekata – izjavio je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Pored ovogodišnjih, na februarskoj sjednici OV usvojeni su i prošlogodišnji izvještaji utroška sredstava programa Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.