Connect with us

ZE-DO KANTON

“Volim Tvrtkovac”, još jedan eko projekat NTVIC

16.05.2023.
ntvic.ba

Nezavisna televizija IC d.o.o. Kakanj će od maja 2023. do aprila 2024. godine realizirati  više promotivnih programskih sadržaja u cilju podrške uspostavi Parka prirode Babina Tvrtkovac na području Grada Zenice. Ovo područje ganiči i sa općinom Kakanj što je dodatna motivacija u njegovoj realizaciji.

Projekat je jedna od deset odobrenih zagovaračkih mreža u okviru projekta “Misli o prirodi!” kojeg finansira Švedska a implementira Centar za promociju civilnog društva.

Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini su dijelovi teritorije koji su značajni po biodiverzitetu, relativnoj očuvanosti izvornog pejzaža ili estetsko-turističkih potencijala. Izdvojena su na osnovu kategorizacije Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) na čijim principima su u Bosni i Hercegovini bazirani entitetski zakoni o zaštiti prirode.

Bosna i Hercegovina se ratificiranjem konvencije o biološkom diverzitetu obavezala da će do 2020. zaštiti najmanje 17 posto svoje teritorije, međutim zaštićeno je tek 37 područja  na ukupnoj površini od 105.602,18 hektara što predstavlja manje od 3% teritorije BiH.

U Zeničko-dobojskom kantonu za sada je samo Park prirode Tajan na području općina  Zavidovići i Kakanj jedino područje koje je proglašeno zaštićenim. Nevladine organizacije i eko aktivisti su jedni od rijetkih koji posljednjih godina ulažu napore da se ovaj procenat poveća.

Grad Zenica u svom prostornom planu još uvijek nema ni 1% zaštićenog područja. Strategijom razvoja Općine Zenica 2012.-2022. planirana je uspostava Parka prirode “Babina”. Prostornim planom Grada Zenice 2016.-2036. predloženo je da se zaštićenim područjima različitih kategorija proglase površine od cca 60 km2, nakon što se provedu stručna istraživanja prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH.

Udruženja Eko forum Zenica, Savez izviđača grada Zenice i udruženje Eko Tvrtkovac, od maja 2021. do aprila 2022. godine proveli su niz aktivnosti kako bi se stekli uslovi za zaštitu ovog područja.

Kako ističe Samir Lemeš, predsjednik UO Eko forum Zenica Gradsko Vijeće Zenica još uvijek nije uputilo inicijativu i dalo saglasnost da se počne procedura proglašenja zaštićenog područja na tetoriji Grada Zenice i na nivou kantona.

Ovo područje, koje se proteže od zeničkog izletišta Smetovi do nedavno uspostavljenog eko parka Tvrtkovac, površine od 5.226 hektara značajno je po  geološkim,  hidrološkim, biološkim, ekološkim, kulturnim, estetskim i drugim vrijednostima. Prema riječima sekretara UG “Eko Tvrtkovac” Jakuba Spahića, ovo je jedan od  najljepših dijelova Zenice.

Izradom elaborata i Nacrta kantonalnog zakona o proglašenju zaštićenih područja ekolozi su stvorili pretpostavke da se ovo područje proglasi zaštičenim, međutim zbog ekonomskih interesa, a naročito eksploatacije prirodnih bogatstava, ova priča još uvijek nema planirani završetak.

Prateći aktivnosti ekoloških inicijativa na području Grada Zenice Nezavisna televizija IC će projekatom “Volim Tvrtkovac” u okviru projekta “Misli o prirodi!”, kojeg finansira Švedska a implementira Centar za promociju civilnog društva, nastojati doprinijeti proglašenju područja sliva rijeke Babine i planine Tvrtkovac za zaštićeno područje – Park prirode.

Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1-2.png

Continue Reading