Connect with us

KAKANJ

Danas se održava 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj

30.01.2023.
ntvic.ba

Općinsko vijeće će 31.01.2023. godine sa početkom u 9:00 sati održati svoju 25.redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

-usvajanje zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća

–komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

1.Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje zemljišta u vikend naselju Ponijeri općina Kakanj, Javnoj ustanovi „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

2.Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prijevoza redovnih učenika srednjih škola

3.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj

4.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj

5.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2022. godinu

6.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2023. godinu

7.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2022. godinu

8.Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2023. godinu

9.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2022. godinu

10.Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2023. godinu

11.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2023. godinu

12.Izvještaj o realizciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2022. godinu

13.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2022. godinu

14.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u oblasti poljoprivrede za 2022. godinu

15.Izvještaj o realizciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu nakande za vatrogastvo u 2022. godini

16.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od nakanda za vatrogastvo u 2023. godini

17.Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

18.Davanje saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje  „Mladost“ Kakanj za 2023. godinu

19.Davanje saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj i Finansijski plan za 2023. godinu

NAPOMENE O RADU KOLEGIJA OV:

Osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja redovne sjednice Kolegij je razmatrao i predstavku:

– Dopis advokata Ševale Demir

te zaključkom isti na izjašnjavanje i očitovanje uputio organima uprave JU KSC.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA