Connect with us

KAKANJ

Zakazana 26. sjednica OV Kakanj: Na dnevnom redu Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena usluga grijanja JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj

22.02.20023.
ntvic.ba

Općinsko vijeće će  28/02/2023 godine sa početkom u 9:00 sati održati svoju 26. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

2. Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2023.godinu

3. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2023.godinu

4. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje poljoprivredi za 2023.godinu

5. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2022.godinu

6. Prijedlog programa utroška sredstava od  komunalne naknade za 2023.godinu

7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2022.godinu

8. Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2023.godinu

9. Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2022.godinu

10. Davanje saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2023.godinu

11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova  i sredstava od prodaje zemljišta za 2022.godinu

12. Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova  i sredstava od prodaje zemljišta za 2023.godinu

13. Prijedlog odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja

14. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena usluga grijanja JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj

15. Prijedlog rješenja o kanačnom imenovanju NO JU Centar za socijalni rad Kakanj

16. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2022. godini

17. Inicijativa građana za osnivanje MZ Željeznička stanica

18. Inicijativa građana za izmjenu naziva MZ Podgora u naziv MZ Sopotnica

19. Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period 03/22-12/22

20. Davanje saglasnosti na Plan i i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2023.godinu

21. Izjašnjavanje o Inicijatvi vijećnika Fakira Ajdinovića

NAPOMENE O RADU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

Kolegij Općinskog vijeća je pored utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja sjednice na svojoj 25. sjednici 21/02/2023 razmatralo i sljedeće predstavke:

a) Vijećnička inicijativa Fakira Ajdinovića

Kolegij je Zaključkom istu uputio na izjašnjavanje Općinskom vijeću.

b) Poziv OSCE-a za uvođenje/revidiranje etičkih kodeksa za izabrane zvaničnike

Kolegij je Poziv proslijedio Komisiji za Etički kodeks na razmatranje i očitovanje.

c) Zahtjev MZ Krševac

Kolegij je Zahtjev primio k znanju i isti uputio općinskom načelniku na razmatranje i izjašnjenje.

d) Zahtjev NGG Park prirode Trstionica i Boriva za pokretanje Inicijative za zakonsku zaštitu područja Trstionice i Borive

Zahtjev NGG Park prirode Trstionica i Boriva za pokretanje Inicijative za zakonsku zaštitu područja Trstionice i Borive Kolegij Općinskog vijeća upućuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša kako bi od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK zatražila očitovanje o ranije pokrenutoj inicijativi Općine Kakanj za zaštitu ovog područja.

e) Zahtjev NGG Park prirode Trstionica i Boriva za održavanje sastanka

Sastanak sa predsjedavajućim Općinskog vijeća i predstavnicima NGG i CCI je održan kod predsjedavajućeg Općinskog vijeća 16/02/2023.godine.

f) Molba/ zahtjev MZ Kakanj II – mještani ulice Patriotske lige za proširenje mreže grijanja

Molbu je Kolegij primio k znanju obzirom da je ista već dostavljena nadležnoj službi i načelniku.

g) Odgovor JU KSC na Zaključak Općinskog vijeća 01/1-24-K-1/23 od 23/01/2023

Odgovor je Kolegij primio k znanju i ist proslijedio advokatu Ševali Demir.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA