Connect with us

Uncategorized

Rezultati oglednog polja kukuruza ove godine nisu zadovoljavajući

31.08.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Općine Kakanj prezentirao je ovogodišnje rezultate oglednog polja kukuruza sjemena Pionir koje se nalazi na Gori. Zbog niza faktora, prevenstveno loših remenskih uslova ali i divljači koja je u početnoj fazi uništila polje kukuruza, rezultati oglednog polja ove godine nisu zadovoljavajući.

Iako su godinama unazad rezultati oglednog polja bili zadovoljavajući i kvalitet silažnog kukuruza bio na zavidnom nivou, ove godine rezultati su nešto drugačiji. Ogledna parcela silažnog kukuruza zasijana na oko 10 dunuma zemljišta ne pokazuje dobre rezultate.

-Ogledno polje kukuruza se nalazi u mjestu Gora, na gazdinstvu Hadžić Ćamila i Amira. Zbog samih dešavanja i teške godine za poljoprivrednike od samog početka, velikih hladnoća poslije kojih je došla vlaga, nije se moglo doći u parcele da se na vrijeme ove površine zasiju, istakao je Almir Trakić, predsj. Saveza poljoprivrednih udruženja KAP.

Problem nakon sadnje sjemena pravile su divlje svinje koje su u samom početku prouzrokovale štete pa su proizvođači morali kukuruz ponovo presijavati te poduzeti i druge tehničke mjere kako bi polje silažnog kukukura sačuvali od divljači.

-Taj dan kada su oni zasijali ovo ogledno polje od 10-tak dunuma nisu odmah ogradili i čuvali ga od divljih svinja jer do sada nije bila ta praksa niti ih je trebalo čuvati. Međiutim, kada su sljedeći dan vlasnici došli na parcelu divlje svinje su povadile veću količinu sjemena kukuruza. Nakon više presijavanja podiuzete su i druge mjere i kompletna parcela ograđena je električnom žicom, istakao je Trakić.

Sve to je uticalo na konačan rezultat i kvalitet ovogodišnje stočne hrane bar kada je riječ o ovoj parceli.

-Možemo zaključiti i reči da je jedan dio uspio ali veći dio nije. Odluka mr. Emira Husika koji je zastupnik sjemena Pionir je da ogledno polje ove godine nije uspjelo jer ovdje kukuruz bude i do četiri metra visine. Dva su razloga zbog koji se ovo desilo, jedan su vremenske neprilike a drugi divlje svinje, naglasio je Trakić.

Plodna zemlja kojom je bogato ovo područje i kvalitetano sjeme koje je vodeće u regiji nije bilo dovoljno da polje kukuruza bude na dosadašnjem nivou. Važno napomenuti je da osim prirodnih faktora koji utiču na razvoj proizvodnje nezaobilano je poduzeti i druge tehničke mjere kako bi proizvodnja bila uspješna i na zadovoljavajućem nivou, istakli su iz Saveza.

Continue Reading