Connect with us

KAKANJ

Održana 24. redovna sjednica OV Kakanj: Usvojen rebalans ovogodišnjeg Budžeta kao i Budžet Općine Kakanj za 2023. godinu

22.12.2022.
ntvic.ba

Na danas (22.12.2022.) održanoj sjednici OV Kakanj usvojene su šeste izmjene i dopune ovogodišnjeg Budžeta čime je općinski Budžet uvećan za preko 259.000 KM. Rebalansom je omogućena isplata Pomoći radnicima usljed rasta potrošačkih cijena prema Uredbi Vlade Federacije i to za zaposlene u Općini Kakanj, u kakanjskim javnim ustanovama i vatrogascima. Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili i Budžet Općine Kakanj za 2023. godinu u iznosu od 33.861.000 KM.

Budžet Općine Kakanj za 2022. godinu, nakon šestog rebalansa, iznosi 34.185.200 KM. Rebalansom je, među ostalim, na zahtjev sindikata javnih ustanova i sindikata općine Kakanj, omogućena isplata jednokratne novčane pomoći radnicima i to za zaposlene u Općini Kakanj, JU Centar za socijalni rad, JU Mladost Kakanj i JU KCS, te kakanjske vatrogasce.

– Sve općinske službe provele su analizu, koje su pokazale da, zahvaljujući uštedama i preraspodjelama, ima dovoljno sredstava, te je danas Vijeću ponuđeno da usvoji rebalans koji će omogućiti da se budžetskim korisnicima, odnosno zaposlenicima Općine Kakanj i javnih ustanova te kakanjskim vatrogascima, isplati jednokratna pomoć u skladu sa Uredbom Vlade FBIH – izjavio je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Općina Kakanj u 2023. godinu će ući sa Budžetom u iznosu od 33.861.000 KM. Pored redovnih budžetskih prihoda i za narednu godinu planirana su namjenska sredstva, koja čine više od polovine budžetskih sredstava.

– Budžet je ponovo veliki i tu su uvršteni svi nezavršeni projekti iz 2022. godine, a mi se nadamo da će Budžet tokom naredne godine biti uvećavan za nova sredstva sa kantonalnog, federalnog i državnog nivoa – izjavio je Džihad Berbić, šef Službe za finansije Općine Kakanj.

– U planiranju rashodovne strane osluškivali smo zahtjeve i potrebe građana, bilo je dvadesetak amandmana od kojih su neki prihvaćeni u potpunosti, neki djelimično, a neki nažalost, zbog nedostatka sredstava, nisu mogli biti uvršteni u Prijedlog Budžeta. Očekujemo da će sljedeća godina biti dobra i da ćemo moći implementirati sve predviđene projekte – izjavio je načelnik Općine Kakanj.

Uz Budžet, kao najvažniji dokument kojeg usvaja OV, na posljednjoj ovogodišnjoj usvojen je i Prijedlog okvirnog programa rada OV za 2023. godinu.