Connect with us

KAKANJ

Općinski sud u Kaknju realizovao projekat ugradnje vertikalne lift platforme za pristup licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima

25.03.2024.
ntvic.ba (I.Š.)

Općinski sud u Kaknju uspješno je priveo kraju projekat ugradnje vertikalne lift platforme za pristup licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Radi se o značajnom projektu čiji je cilj omogućavanje nesmetanog pristupa sudskoj zgradi licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, a što predstavlja strateški cilj Općinskog suda u Kaknju definisan Strateškim planom rada i Godišnjim programom rada za 2024. godinu.

Pravo na pristup javnim objektima pod jednakim uslovima za sve građane predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava i sloboda zagarantovano nizom međunarodnih konvencija, od kojih se posebno ističe Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Zahvaljujući ustrajnosti i odlučnom pristupu pri izradi projektne dokumentacije, iniciranju i odobravanju budžetskih sredstava, te provođenju postupka javne nabavke, ova značajna investicija je uspješno implementirana na zadovoljstvo svih korisnika usluga ovog suda.

-Općinski sud u Kaknju uspješno je realizirao ugradnju vertikalne lift platforme za pristup licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Radi se o strateškom cilju ovog Suda koji je definisan Strateškim planom rada i Godišnjim programom rada za ovu godinu, kazao je Mirza Imamović, portparol Općinskog suda Kakanj.

Dobra institucionalna saradnja i komunikacija sa resornim Ministarstvom za pravosuđe i upravu i Ministarstvom finansija Zeničko-dobojskog kantona, rezultirala je uvrštavanjem navedene budžetske stavke u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona.

-Koristim priliku da se zahvalim i resornim ministarstvima za provosuđe i upravu i Ministarstvu finansija Ze-Do kantona jer su sredstva bila obezbjeđena iz budžeta našeg kantona poručio je Imamović.

Realizacijom ovog projekta ispoštovane su relevantne odredbe Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona, koji pod uklanjanjem arhitektonsko-urbanističkih prepreka kao obaveze javnih organa, privrednih društava i institucija podrazumijeva stvaranje uslova za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima pri zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih, radnih i drugih potreba.

Continue Reading