Connect with us

KAKANJ

U Kaknju u narednom periodu planirano proširenje sistema video nadzora

07.08.2023.
ntvic.ba (N.B., A.K.)

Općina Kakanj proteklih nekoliko godina uložila je značajna finansijska sredstva u projekat instaliranja video nadzora na području Kaknja, a kako bi se stvorili preduslovi za povećanje stepena sigurnosti, ali i stepena komunalne higijene. U narednom periodu planirano je proširenje sistema video nadzora.

Sigurnosni sistem video nadzora, smatra načelnik Općine Kakanj, već godinaama daje korisne efekte – djeluje preventivno u sprečavanju nezakonitih radnji, te pruža korisne informacije policijskim službenicima u obavljanju njihovih svakodnevnih aktivnosti. Iz tog raloga Općina Kakanj tokom ove godine radit će na obnovi i proširenju obuhvata sistema video nadzora.

-Ono što je bilo aktuelno u ovoj godini i što će se nastaviti i u narednom periodu je proširenje sistema video nadzora. Dio sredstava u ovoj godini smo uložili u opremanje odnosno reparaturu postojećeg sistema. Obzirom da imamo nekih pozicija koje nisu pokrivene video nadzorom ili neke kamere koje su se pokvarile, angažovali smo ekipu da zamjenimo tu opremu, istakao je načelnik Općine Kakanj, Mirnes Bajtarević.

Pored proširenja obuhvata sistema video nadzora u narednom periodu radit će se na dodatnom unaprjeđenju sistema.

-Naša ideja je da opremu video nadzora izmjestimo u zgradu Općine Kakanj. Naravno, ona će 24 h biti dospupna PS Kakanj, jer nam je cilj da zajednički zaštitimo kako naše građane tako i njihovu imovinu, istakao je Bajtarević.

U ovaj projekat do sada je uloženo preko 400.000 KM, čime Općina Kakanj iskazuje svoju opredjeljenost da kontinuirano provodi aktivnosti koje za cilj imaju unaprjeđenje bezbjedonosne situacije i zaštite imovine građana i zajednice.