Connect with us

KAKANJ

Za četvrtak zakazana 31. sjednica OV Kakanj

25.07.2023.
ntvic.ba

Općinsko vijeće će 27/07/2023 (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 31. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

– usvajanje zapisnika sa 30. redovne sjednice Općinskog vijeća

– komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

– komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

– vijećnička pitanja

– vijećničke inicijative

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

2. Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2024-2026.godine

3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje novoprojektovane dionice regionalne ceste Donji Kakanj – Kondžilo

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o finansiranju prijevoza redovnih učenika srednjih škola

5. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja JU za razvoj i i promociju turizma na području općine Kakanj

6. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana UO JU Centar za socijani rad Kakanj

7. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

8. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 1.7.2022-1.7.2023.godine

9. Davanje saglasnosti na Odluku NO JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj o kalkulaciji troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

10. Razmatranje Izvještaja o poslovanju sa Izvještajem vanjskog revizora JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za poslovnu 2022.godinu

Napomena o radu Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 19/07/2023 sa početkom u 15:30 održao svoju 30.sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja sjednice, razmatrao  i sljedeće predstavke:

a) Mišljenje Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline u vezi Odluke o kalkulaciji troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

b) Zahtjev stanara ulice Varda za nastavak asfaltiranja ulice Varda

Kolegij je Mišljenje Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline primio k znanju, a Zahtjev općinskom načelniku i Zavodu za planiranje i izgradnju na razmatranje i dalje postupanje.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA