Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj funkcioniše po principima zelenog ureda

25.07.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

Zeleni ured ili kancelarija je naziv za skup mjera koje bi zaposlenici u okviru redovnih aktivnosti trebali praktikovati kako bi se u svakodnevnom kancelarijskom poslovanju smanjio negativan uticaj na okolinu a povećala efikasnost korištenja resursa. Po principima Zelenog ureda funkcioniše i Općina Kakanj.

Princip Zelenog ureda ima za cilj pokazati kako diskretne i male promjene na nivou pojedinca mogu učiniti velike promjene na nivou organizacije. Kako bi se od kancelarije po principu Zelenog ureda napravilo ugodno, zdravo, ekološki prihvatljivo i energijski efikasno mjesto potrebno je pridržavati se načela ekološke i energijske održivosti koje podrazumjevaju: efikasno korištenje materijala i energije, smanjenje otpada i recikliranje.

-Ovdje je znači kod principa Zelenog ureda ili kancelarije veoma bitno je da znamo u kojim segmentima mi možemo da štitimo sebe, svoju okolinu i resurse sa kojima raspolažemo. Znači prije svega to je kancelarijska oprema u koju spada kompjuter, printeri, skeneri  i razni drugi uređaji. Smanjenjem upotrebe energije za rad tih energija, naravno i resursa, za rad pomenutih kancelarisjkih uređaja na dnevnom nivou može se ostvariti velika ušteda kazala je Saida Berbić-šef Odsjeka za zaštitu okoline-Zeleni ured

Da bi određeno mjesto rada bilo okarakterisano kao Zeleni ured mora se razmišljati o životnim ciklusima proizvoda koji se kupuju, smanjiti njihovu upotrebu zbog korištenja resursa i nastajanja onečišćenja tokom svih procesa u njihovoj proizvodnji, upotrebi i prijevozu. Među stavkama koje bitno utiču na poštivanje principa Zelenog ureda je i kancelarijski papir koji se može reciklirati i do sedam puta.

-Treba istaći da je u svakom segmentu potrebno gledati da se prirodni resursi što manje upotrebljavaju ako postoji mogućnost da se ti resursi zamjene upotrebom recikliranog materijala, u ovom slučaju papira. Za proizvodnju jedne tone papira srednje kvalitete potrebno je posjeći četiri stabla, otprilike nekih 12 metara dužine i prsnog promjera 12-15 cm, utrošiti 260.000 litara vode i uz to potrošiti oko 4.000 kwh. Za proizvodnju jedne tone papira iz recikliranig papira ti resursi su daleko manje upotrijebljeni, kazala je Saida Berbić, šef Odsjeka za zaštitu okoline – Zeleni ured.

Rasvjeta, grijanje, hlađanje i ventilacija važni su segmenti koji za velike administrativne zgrade kao što je Općina Kakanj i prave značajnu razliku u uštedama ukoliko se realizuju na ekološki prihvatljiv način. Principi Zelenog ureda primjenjeni su i u ovom slučaju na primjeru zgrade Općine Kakanj.

-Zgrada Općine Kakanj priključena je na sistem daljinskog grijanja preko toplotne izmjenjivačke podstanice koja je smještena u suterenu objekta. U podstanici je instaliran kalorimetar preko kojeg se mjeri isporučena energija. Dalje imamo izmjenjivač toplote koju preuzima razdjeljnik koja se dalje doprema do podnih ventil konvektora preko kojih se zagrijava objekat. Na sličan način se vrši i hlađenje objekta. U kancelarijama i u salama za sastanke ugrađena je led rasvjeta i florescentne svjetiljke koje se odlikuju visokom efikasnošću i koriste relativno malo energije za osvjetljenje, kazao je Ermin Hardauš iz općinske Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša.

Upravljanje otpadom u Općini još je jedan primjer primjene principa Zelenog ureda. Rashodovana elektronska oprema se odlaže na posebno mjesto i jednom godišnje se predaje ovlaštenom operateru na dalje postupanje kako bi se elektronski otpad zbrinuo na ekološki prihvatljiv način. Isti je slučaj i sa papirom i arhivskom građom kao i otpadnim gumama iz voznog parka Općine Kakanj. Primjenom principa Zelenog ureda, Općina vlastitim primjerom nastoji pokazati sve ekološke benefite koje na ovaj način može imati lokalna zajednica. Svi pravni subjekti ali i pojedinci mogu slijediti ovaj primjer.

Continue Reading