Connect with us

KAKANJ

I ove godine JP Grijanje realizuje projekat rekonstrukcije glavnog vrelovoda

07.07.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Završetkom grijne sezone JP „ Grijane“ počelo je sa radovima na rekonstrukciji vrelovoda na više lokacija. Trenutno su u toku radovi na rekontrukciji ogranka vrelovoda u Doboju, Čatićima i užem gradskom području, te planskom izmještanju postojećih toplotnih podstanica. Radove finsiraju JP “Grijanje“, Općina Kakanj i Fond za zaštitu okoliša.

JP Grijanje Kakanj u saradnji sa Općinom Kakanj kontinirano radi na rekonstrukciji vrelovoda i daljeg proširenja sistema daljinskog grijanja. U ovoj godini planirana je rekontrukcija vrelovodne mreže u dužini od 1 800 m. Stare i dotrajale cijevi ovom će rekonstrukcijom biti zamjenjene novim i kvalitenijim cijevima što će prije svega doprinijeti povećanju kapaciteta sistema grijanja.

-U toku je rekonstrukcija ogranka vrelovoda za naselje Doboj gdje se vrši demontaža starih i ugradnja novih cijevi koje imaju veći prečnik odnosno imaju dovoljno kapaciteta za proširenje za nsaelja na ovom lokalitetu prije svega naselja Slivnice, Željeznička pruga i Bičer.  U toku su i radovi na rekonstrukciji vrelovoda za naselje Čatići, a radovi se izvode i na reknstrukciji vrelovoda za toplotnu podstanicu Dobojska škola. U užem gradskom području su izvršeni radovi na rekonstrukciji ogranka vrelovoda za toplotnu podstanicu koja je smještena u zgradi ušća. Radovi se izvode i na izmještanju toplotne podstanice u blizini zgrade MGM, istakao je Husein Čizmić-tehnički direktor JP Grijanje.

Paralelno sa rekonstrukcijom vrelovoda, radi se i na ugradnji nove opreme za regulaciju toplovodnih podstanicama kako bi se pojačala efikasnost sistema.

-Pored navedenih podstanica izvršena je nabavka određene opreme prije svega elektronskih pumpi, zatim ugradnja opreme za automatsku regulaciju pet podstanica. U toku su pripremne aktivnosti na nabavci opreme za centralni nadzor i daljinsko upravljanje . To je proces koji traje od 2013. godine tako da nastavljamo sa nabavkom opreme za centralni nadzor i upravljanje koji nam olakšava praćenje rada sistema i upravljanje određenim komponentama u podstanicama, istakao je Čizmić.

Nakon završetka pomenutih radova, koji su preduslova za sva dalja proširenja mreže, JP „ Grijanje“ će u narednom periodu nastaviti sa realizacijom projekta toplifikacije naselja Povezice.

-Kada je u pitanju toplifikacija naselja, mi smo prošle godine počeli sa toplifikacijom naselja Povezice  gdje je obezbijeđen priključak za 87 objekata. Ove godine krajem jula mjeseca nastavljamo sa radovima u Povezicama, kazao je Čizmić.

Preduslovi za dalje proširenje sistema daljinskog grijanja su prije svega završetak rekonstrukcije postojećeg vrelovoda. Paralelno sa rekonstrukciom vrelovoda u narednom periodu radit će se na izradi neophodne projektne dokumentacije i obezbjeđenju finansijskih sredstava za toplifikaciju 11 prigradskih kakanjskih MZ.