Connect with us

KAKANJ

Održana 30. sjednica OV Kakanj, usvojeni izvještaji o radu JU Dom zdravlja, JU Centar za socijalni rad i JP Grijanje

26.06.2026.
ntvic.ba (N.B.)

Danas je održana 30. sjednica OV Kakanj. Vijećnici su razmatrali i usvojili osam tačaka dnevnog reda. Među ostalim, usvojen je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka, načina davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova i naseljenih mjesta na području općine Kakanj. Usvojeni su i izvještaji o radu i poslovanju JU Dom zdravlja sa stacionarom, JU Centar za socijalni rad i JP Grijanje Kakanj.

Na junskoj sjednici OV Kakanj prezentovani su izvještaji o radu za prošlu godinu JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj, JU Centar za socijalni rad i JP Grijanje Kakanj. Izvještaji su dobili podršku Vijeća. Uz pružanje zdravstvenih usluga građanima Kaknja tokom prošle godine, kako je obrazloženo, kakanjski Dom zdravlja radio je na projektima unaprjeđena zdravstvene zaštite. Nedostatak stručnog kadra i ograničenost prostornih kapaciteta najveći su izazovi za ovu zdravstvenu ustanovu.

-Prostor u kojem radimo nije adekvatan, iznalazimo neka rješenja, međutim, nemamo mogućnosti za proširenja. Kada je u pitanju nedostatak stručnog kadra, kao lokalna zajednica ne činimo dovoljno da zadržimo ljekarski kadar u Kaknju. Dom zdravlja će nastojati tokom ove godine na specijalizaciju poslati tri ili četriri ljekara, mada nam odlazak ljekara na specijalizaciju otvara pitanje nedostatka ljekara u porodičnim ambulantama, naglasio je dr. Mirsad Tursum, direktor JU Dom zdravlja Kakanj.  

Kada je u pitanju rad JP Grijanje prošlu godinu u ovom JP okarakrerisali su projekti rekonstrukcije potojeće mreže, kao i toplifikacija MZ Povezice.

-U Povezicama, u saradnji sa Općinom Kakanj i Fondom za zaštitu okoliša, te sredstvima JP Grijanje  uloženo je 800.000 KM i toplificirano je 60 objekata. Dodatno je uloženo preko 400.000 KM u rekonstrukciju i modernizaciju postojećeg sistema, izjavio je Muamer Čelebić, direktor JP Grijanje Kakanj.

Vijeće je danas usvojilo i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka, načina davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova i naseljenih mjesta na području općine Kakanj, čime je preciznije uređena ova oblast. Također je usvojen i Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj.